5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Photobucket

BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket

HOA ĐẸP

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket

CHÚC MỪNG NGÀY NGVN

Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 8/8 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket

CÔNG TÁC TUẦN 18, 19

THI HỌC KỲ THEO LỊCH HỌC SINH NGHĨ HỌC, ĐI HỌC LẠI KHI CÓ THÔNG BÁO...

CÔNG TÁC TUẦN 17

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: ÔN TẬP DƯỚI CỜ ỘP BÀI DỰ THI ATGT - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỌC THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU THỨ 3 - THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 16

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: ÔN TẬP DƯỚI CỜ - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5, 6, 7, HỌC SINH NGHĨ HỌC THI CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 15

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: ÔN TẬP DƯỚI CỜ - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: KHỐI 6, 8 HỌC 2 TIẾT HĐNGLL TIẾT 2, 3 - THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG - CHỦ NHẬT: HỌC THỜI KHÓA BIỂU THỨ 7...

CÔNG TÁC TUẦN 14

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: HỌP HĐSP - THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG HỌC SINH CHÉP LỊCH THI HỌC KỲ I...

CÔNG TÁC TUẦN 13

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: PHÁT THƯỞNG CÁC HỘI THI 20/11 - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: KHỐI 6, 8 HỌC HĐ NGLL TIẾT 2,3 - THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 12

- THỨ 2: HỌC THỜI KHÓA BIỂU THỨ 5 SINH 20/11 - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỌC THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU THỨ 2 - THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 11

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: THI THUYẾT TRÌNH - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỌC THỜI KHÓA BIỂU THỨ 2 - THỨ 6: CHẤM BÁO THƯỜNG CÁC LỚP - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 10

TUẦN LỄ BẮT ĐẦU HỌC BD HSG - THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: THI THUYẾT TRÌNH - THỨ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 4: HỊC BÌNH THƯỜNG HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THỨ 3, 4 - THỨ 5: HỌC BÌNH THƯỜNG CHIỀU ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN LÚC 14H30 - THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG PHÁT BẢNG DANH DỰ...

CÔNG TÁC TUẦN 9

TUẦN LỄ CÓ KẾT QUẢ CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG - THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: NÓI CHUYỆN DƯỚI CỜ - THỨ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỌP HĐ SP - THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG GỬI GIẤY MỜI HỌP PH HSG...

CÔNG TÁC TUẦN 8

TUẦN LỄ TIẾP TỤC THI CÁC MÔN HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG TUẦN LỄ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TUẦN LỄ BẮT ĐẦU VÀO LỚP LÚC 12H30' THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC NGOẠI KHÓA SỐT XUẤT HUYẾT THỨ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG NỘP ẢNH CỦA HỌC SINH ĐỂ LÀM THẺ HỌC SINH THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THỨ 5: HỌC 2 TIẾT HĐNGLL TIẾT 3,4 LÚC 8H40' GVCN ĐƯA BÀI THUYẾT TRÌNH LÊN WEB LỚP CHIỀU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LÚC 13H30' THỨ 6:...

CÔNG TÁC TUẦN 7

THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: NGOẠI KHÓA 20/10 CỦA TỔ NGỮ VĂN THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THỨ 5: SINH HOẠT 20/10 LÚC 14H THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG SÁNG : KHỐI 6, 8 THI CỜ VUA....

CÔNG TÁC TUẦN 6

THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC: NGOẠI KHÓA SỐT XUẤT HUYẾT THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG HẠN CHỐT QUYẾT TOÁN BHYT, BHTN THỨ 5: HỌC SINH NGHỈ HỌC THI HSG TP KHỐI LỚP 9 TẠI TRƯỜNG THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG...

CÔNG TÁC TUẦN 5

TUẦN LỄ BAN GIÁM HIỆU DỰ GIỜ THỨ 2: HỌC TKB THỨ 5, CA SÁNG VUI TRUNG THU TIẾT 1, HỌC TỪ TIẾT 2 CHIỀU SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN, ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG THỨ 5: HỌC TKB THỨ 2, KHÔNG CHÀO CỜ THỨ 6, 7: HỌC BÌNH THƯỜNG....

CÔNG TÁC TUẦN 4

- THỨ 2: CC: PHÁT ĐỘNG QUỶ NHÂN ĐẠO TRONG HỌC SINH VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NỘP BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỘI NGHỊ CB CN VC - THỨ 6:, 7 : HỌC BÌNH THƯỜNG PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NẠN NHÂN DA CAM, DIOXIN NỘP DANH SÁCH HB TSĐT, ĐÔI BẠN CT...

CÔNG TÁC TUẦN 3

- TUẦN LỄ ĐĂNG KÝ TUẦN HỌC TỐT, TIẾT HỌC TỐT - GỞI GIẤY MỜI TRƯỞNG BDD CMHS DỰ HỘI NGHỊ TRƯỜNG - THƯ 2: CC: NGOẠI KHÓA ATGT 6H45 - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỌC 2 TIẾT HĐNGLL TIẾT 3,4 13H 30 HỘI NGHỊ TỔ, CÔNG ĐOÀN - THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG, NỘP BÀI DỰ THI VẼ TRANH ATGT - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG SHL: ĐẠI HỘI CHI ĐỘI...

CÔNG TÁC TUẦN 2

- THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG, CC: NGOẠI KHÓA Y TẾ - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: HỌC TKB THỨ 7 - THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG GỬI GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH - THỨ 7: KHỐI 6 NGHỈ GVCN BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC SINH CHỦ NHẬT: HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH THEO CA ...

CÔNG TÁC TUẦN 1

- TUẦN HỌC ĐẦU TIÊN, CA CHIỀU VÀO LỚP LÚC: 12H 45 - THỨ 3: KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI LÚC 6H30 NGÀY 5/9, HỌC TKB THỨ 2 - THỨ 4 HỌC BÌNH THƯỜNG. - THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG BẦU BAN CÁN SỰ, CHÉP THỜI KHÓA BIỂU...

Photobucket
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
Photobucket
TẬP THỂ LỚP 8/8 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN